לחיים טובים יותר
  www.bash.022.co.il
ב.ה . יזמות
יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  
דוח בדיקה - סריקה תרמוגרפית במחסן

בצעתי בדיקה תרמוגרפית שתוצאותיה לפי התקן - תקינה. אך מה בדיוק מסתתר מתחת לבדיקה מסוג זה? האם יש בה מעבר לחתימה עבור הרשויות?
22:31 (04/08/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל (התקנת מובלים , והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך ) בתשס"נ -2002

תקנות החשמל ( התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך ) התשס"ג 2002בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 ( להלן – החוק ) , ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד : הממשלה וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין , התשל"ז 1977 , אני מתקין תקנות אלה .
18:33 (09/08/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל - תקנות החשמל ( התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט )התשנ"א 1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954(להלן – החוק ) אני מתקין תקנות אלה :
23:40 (16/07/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל - תקנות החשמל ( מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט ) התשמ"ה 1984

תקנות החשמל ( מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט ) התשמ"ה 1984בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 ( להלן החוק) אני מתקין תקנות אלה :
08:29 (04/07/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל , תקנות החשמל . הארקת יסוד התשמ"א 1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 אני מתקין תקנות אלה :
21:05 (28/06/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל -תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט )

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל התשי "ד 1954 (להלן – החוק) אני מתקין תקנות אלה :הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט
20:37 (27/06/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל - תקנות החשמל ( התקנת מוליכים ), התש"ל 1970

חוק החשמל מעודכן ל אפריל 2016חלק התקנת כבלים מהספר .
15:56 (31/05/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל -תקנות החשמל עבודה במתקן חי או בקרבתו התשע"ד 2014

תקנות החשמל - עבודה במתקן חי או בקרבתו - מספר חוק החשמל 2016
21:51 (04/06/18) שלמה סטובצקי
בדיקה תרמוגרפית בלוחות חשמל
17:20 (22/06/18) שלמה סטובצקי
קובץ של המפרט הטכני הבין משרדי -הספר הכחול 08

08:32 (27/11/18) שלמה סטובצקי
וידאו החלפת לוח דירתי קטן

11:20 (27/07/18) שלמה סטובצקי
סריקות תרמוגרפיות בדיקות חשמל בדיקות קרינה
סריקות תרמוגרפיות
16:15 (31/05/18) שלמה סטובצקי
תגובות: -1   צפיות: -1
הגשת בקשה לקבלת היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת

לאחר מעבר הבחינות והוועדות בהצלחה , יש להוריד את הטופס המצורף למלא אותו כראוי , לאחר רכישת מכשירי המדידה לפי הדרישה שלהם ( תעודת כיול וכו).
17:29 (16/07/18) שלמה סטובצקי
18:08 (16/07/18) שלמה סטובצקי
מאתר המשרד להגנת הסביבה , צרפתי עבורכם , קובץ עם הטופס בוורד שממנו תוכלו להפיק את הדוחות האישיים שלכם . במידה ותהיה דרישה( אפשר להגיב באתר חופשי , תוך שמירה על טוהר השפה כמובן) , אפרט והסביר איך ומה לעשות עם הדו"ח כדי שיהיה לכם דו"ח מרשים ומכובד .
בדיקות קרינה

ב.ה יזמות מבצעת מגוון רחב ומקצועי של בדיקות בתחום הקרינה: בדיקות קרינה חשובות ביותר במקומות עבודה כגון : במוסדות ובמבני מסחר ותעשייה וכן בבתים פרטיים, בדירות ובבנייני מגורים משותפים.
20:40 (10/06/18) שלמה סטובצקי
אתר המשרד להגנת הסביבה קרינה בלתי מיינת

10:38 (10/06/18) שלמה סטובצקי
18:11 (16/07/18) שלמה סטובצקי
מאתר המשרד להגנת הסביבה , הורדתי עבורכם , את הקובץ בוורד עבור בניית דו"ח בדיקה אישי לפי הפורמט של המשרד. אשמח לעזור בבניית הדוחות האישים שלכם ( ניתן לפנות אלי על גבי האתר הזה).