לחיים טובים יותר
  www.bash.022.co.il
ב.ה . יזמות
יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  אודות  
18:33 (09/08/18) שלמה סטובצקי
תקנות החשמל ( התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך ) התשס"ג 2002בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 ( להלן – החוק ) , ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד : הממשלה וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין , התשל"ז 1977 , אני מתקין תקנות אלה .
23:40 (16/07/18) שלמה סטובצקי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954(להלן – החוק ) אני מתקין תקנות אלה :
08:29 (04/07/18) שלמה סטובצקי
תקנות החשמל ( מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט ) התשמ"ה 1984בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 ( להלן החוק) אני מתקין תקנות אלה :
21:05 (28/06/18) שלמה סטובצקי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל , התשי"ד 1954 אני מתקין תקנות אלה :
20:37 (27/06/18) שלמה סטובצקי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל התשי "ד 1954 (להלן – החוק) אני מתקין תקנות אלה :הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט
15:56 (31/05/18) שלמה סטובצקי
חוק החשמל מעודכן ל אפריל 2016חלק התקנת כבלים מהספר .
21:51 (04/06/18) שלמה סטובצקי
תקנות החשמל - עבודה במתקן חי או בקרבתו - מספר חוק החשמל 2016
חדשות
חוק החשמל התשי"ד 1954
סריקה תרמוגרפית
ניהול ופיקוח על פרוייקטים
בדיקות חשמל
בדיקות קרינה חשמל
בדיקות קרינה סלולר
התחום הימי
תחום שטח
תחום דתי